Тази страница описва условията за участие и правилата за безопасност по време на шествието София Прайд. Организаторите на събитието предприемат сериозни мерки за сигурност. Като масово мероприятие шествието се охранява от множество полицаи. Независимо от това отговорност на всеки участник в събитието е да се запознае и да спазва изброените тук условия, правила и препоръки. Неспазването на някои от условията и правилата може да бъде основание да не бъдете допуснати до участие в събитието или да бъдете отстранени в хода на провеждането му.

Приканваме участниците:

— преди и след шествието да се движат на групи, без да показват аксесоари с цветовете на дъгата или други символи, отличаващи ги като нехетеросексуални, трансджендър, интерсекс хора или хора подкрепящи шествието.

— да дойдат пред Паметника на Съветската армия (Княжеска градина, София) — страната откъм бул. „Цар Освободител“ — между 14:00 и 19:00 ч.

— да навлязат в Княжеска градина откъм бул. „Цар Освободител“ и да избягват навлизане в парковото пространство откъм ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

— в случай, че се придвижват с метро, да слязат на метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и да се придвижат пеша.

— да дойдат и да напуснат шествието с метро (метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“), друг градски транспорт или с такси.

— да не провокират или отговарят по никакъв начин (нито негативен, нито позитивен) на провокации от хора извън шествието.

— да не напускат шествието преди неговия официален край.

— при забелязана нередност да се обръщат към лице с означение като охрана или към полицай.

Ако това се налага, препоръчително е да се носят не чадъри, а дъждобрани. Ако се носят чадъри, препоръчително е те да са сгъваеми.

Няма да бъдат допускани лица, които внасят:

— огнестрелно оръжие, ножове, метални боксове, вериги и други предмети, които биха могли да се използват като оръжие (напр. въдици);

— взривоопасни материали и леснозапалими течности, в това число дезодоранти, лакове за коса и други аерозолни спрейове под налягане;

— пълни и тежки бутилки с обем над 50 ml; в случай, че носите бутилка за многократна употреба, тя трябва да бъде опразнена преди влизане.

Няма да бъдат допускани лица под въздействието на алкохол или упойващи вещества, лица, чиято самоличност не може да бъде установена, както и лица, за които може да се породи подозрение, че представляват риск за сигурността на участниците или възнамеряват да нарушават обществения ред. Преценката кого да допуснат до участие в прайда е изцяло на организаторите.

Лица под 14-годишна възраст следва да бъдат придружени от родител, попечител или настойник.

В случаи на инциденти или нападения по време на Прайд шествието или след това, както и ако забележите струпвания на хора на определени места, които биха застрашили сигурността на влизащите/излизащите от София Прайд, моля свържете се с адв. Деница Любенова – 0899794707; сигнализирайте на полицията, или подайте сигнал на тел. 112. За безплатна правна помощ за инциденти по време на прайда можете да се обърнете тук и тук.