Тази страница описва условията за участие и правилата за безопасност по време на шествието София Прайд. Организаторите на събитието предприемат сериозни мерки за сигурност. Като масово мероприятие шествието се охранява от множество полицаи. Независимо от това отговорност на всеки участник в събитието е да се запознае и да спазва изброените тук условия, правила и препоръки. Неспазването на някои от условията и правилата може да бъде основание да не бъдете допуснати до участие в събитието или да бъдете отстранени в хода на провеждането му.

Приканваме участниците:

— преди и след шествието да се движат на групи, без да показват аксесоари с цветовете на дъгата или други символи, отличаващи ги като ЛГБТИ хора или хора подкрепящи шествието;

— да дойдат на пл. „Княз Александър І“ (Батемберг) между 14:00 и 19:00 ч.;

— да дойдат и да напуснат шествието с метро (метростанция „Опълченска“ или „Софийски университет“), друг градски транспорт или с такси;

— да не провокират или отговарят по никакъв начин (нито негативен, нито позитивен) на провокации от хора извън шествието;

— да не напускат шествието преди неговия официален край;

— при забелязана нередност да се обръщат към полицай или към лице с означение като охрана.

Ако това се налага, препоръчително е да се носят не чадъри, а дъждобрани. Ако се носят чадъри, препоръчително е те да са сгъваеми.

Няма да бъдат допускани лица, които внасят:

— огнестрелно оръжие, ножове, метални боксове, вериги и други предмети, които биха могли да се използват като оръжие (напр. въдици, тръби, бухалки);

— взривоопасни материали и леснозапалими течности, в това число дезодоранти, лакове за коса и други аерозолни спрейове под налягане;

— алкохол;

— пълни и тежки бутилки с обем над 50 ml с изключение на бутилки за многократна употреба;

— домашни любимци, които не са на повод или поводът е по-дълъг от 2 метра (в съответствие с общинските разпоредби).

Няма да бъдат допускани лица под въздействието на алкохол или упойващи вещества, лица, чиято самоличност не може да бъде установена, както и лица, за които може да се породи подозрение, че представляват риск за сигурността на участниците или възнамеряват да нарушават обществения ред. Преценката кого да допуснат до участие в прайда е изцяло на организаторите.

Лица под 14-годишна възраст следва да бъдат придружени от родител, попечител или настойник.

Ако забележите струпвания на хора на определени места, които биха застрашили сигурността на влизащите/излизащите от София Прайд, както и при инциденти и нападения по време на прайда, моля свържете се с полицията на телефон 112.

Ако сте пострадали от насилие и имате нужда от правна помощ, можете да се свържете с молба за такава помощ до организациите ЛГБТИ Действие (тук) и Български хелзинкски комитет (тук).