Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2016.

Разходи Общо в лева Американско посолство ИЛГА Европа Индивидуални дарения Maxium BG ID Club
Общински и банкови такси
Такса камион за влизане в центъра 80 80
Банкови такси за плащания по банков път 32,97 32,97
Такси „Зелени системи“ за автомобили 130 130
Комуникационна кампания
Нова тема и подновяване хостинг за сайта 241 241
Външна реклама 4569,61 4569,61
Зала за среща с НПО 100 100
Фейсбук реклами 1180,39 1180,39
Дрон за заснемане на шествието 400 400
Фотографи (200 за външната реклама; 300 + 50 за шествието) 550 550
Шествие
Наем сцена и озвучаване за сцена и камион 3780 3780
Наем камион 480 480
Принтиране 1000 хартиени знаменца 503,04 400 103,04
Гривни за достъп (закупени 2500 бр.) 325 207 118
Линейка за 3 часа 360 360
Химически тоалетни 2 бр. 156 156
Такса авторски права „Мюзикаутор“ 401,65 400 1,65
Декорация за сцената и камиона – балони 1060 800 260
Банери винил 311,36 311,36
Големи знамена (60х90см)-50 бр. 714 714
Дръжки за знамена 45 45
Разходи за концерта 1853 1853
Частна охрана 1440 1440
Тениски за охраната и доброволците 583,38 583,38
Филмов Фестивал
Наем кино „Одеон“ 1620 1620
Авторски права за 3 филма 897 897
Арт Седмица
Изложби принтиране и окачване 1000 1000
Кетъринг изложби 1000 1000
Постановка „Прайд“ в Червената къща 600 600
Общо 24413,4 10540 5850 3570,4 2000 2453
Приходи от източниците 10540 5850 4072,04 2000 2453
Остатък за Прайд 2017 501,64

 

Опис на получените дарения:

Получени дарения в лева (евро към лева по курс купува на банката 1 EUR=1,95 BGN)
754,9 Фъндрейзинг парти лв.
768,94 Betterplace Crowdfunding EUR 394,33
50 По банков път лв.
15 По банков път лв.
78 PayPal EUR 40
1666,84 Общо през 2016 г.
2405,2 Остатък от 2015 г.
4072,04 Обща сума дарения включени в бюджета