Организатори на София Прайд

София Прайд се организира изцяло от доброволчески комитет от физически и юридически лица, чийто членове са различни по възраст, пол, сексуална ориентация, професионална сфера, политически убеждения и още много други неща, но споделят вярването, че всички хора са равни и им се полагат равни права и уважение.

Можете да се свържете с нас, като ни пишете на адрес info(at)sofiapride.org.

Фондация „Ресурсен център Билитис“

Създадена като група за самоподкрепа на лесбийки и бисексуални жени през 2004 г., днес Билитис работи като застъпническа организация за премахване на всички форми на дискриминация и постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ (лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсексуални) в България.

Уебсайт: www.bilitis.org

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Създадена през 2010 г., младежката ЛГБТ организация „Действие“ предоставя помощ и подкрепа на млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото.

Уебсайт: www.deystvie.org

Фондация ГЛАС

GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация.

Уебсайт: www.glasfoundation.bg

Български хелзинкски комитет

Българският хелзинкски комитет (БХК) е най-старата и най-голяма неправителствена организация за защита на правата на човека в България, основана през 1992 г. Мисията на организацията е да насърчава уважението и защитата на правата на човека, като стимулира законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществения дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост. Можете да научите повече за дейността на БХК в официалната им Интернет страница www.bghelsinki.org.